TILMELD NYHEDSBREV

Antallet af dyreværnssager stiger

I 2009 håndterede Dyrenes Beskyttelse 3.417 dyreværnssager. For tredje år i træk stiger kurven over henvendelser om vanrøgtede, nødstedte eller herreløse dyr

11-02-2010 - Dyreværnssager

De 250 kredsformænd, der arbejder frivilligt i lokalområderne for Dyrenes Beskyttelse, har siden 2006 registreret alle henvendelser om dyreværnssager. Hvert år er antallet steget.

I 2009 steg antallet af henvendelser om dyreværnssager med 13 % i forhold til 2008.
Årsagen til stigningen skal formentlig findes i, at kendskabet til Dyrenes Beskyttelses kredsformænd er blevet mere udbredt, men den kan også skyldes den økonomiske krise, som har ramt mange mennesker.
- Selvom dyreværnssager er en alvorlig sag, og vi allerhelst ville undgå dem, er det dog glædeligt, at flere og flere kender vores kredsformænd og kontakter dem, når dyr kommer i nød. Det betyder, at flere dyr bliver reddet og sikret et bedre liv, siger Jens Svenningsen, dyreværnsinspektør i Dyrenes Beskyttelse.

3.500 sager med dyr i nød
I 2009 fik kredsformændene næsten 3.500 af henvendelserne om vanrøgtede dyr.
I over 2200 tilfælde fik dyr i nød altså hjælp fra Dyrenes Beskyttelses kredsformænd.
Det er heldigvis langt fra alle sager, som kredsformændene registrerer, der er alvorlige. 1/3 af sagerne viste sig at være grundløse, og de bunder ofte i nabostridigheder.

Antal henvendelser

Årstal
2006
2007
2008
2009
Henvendelser fra borgere
1.459
2.257
2.960
3.417
Antal dyr involveret
13.179
14.646
20.217
30.451(*)
(*) En sag involverede 10.000 ål

Den hyppigste årsag til, at en ejer forsømmer sit dyr, er uvidenhed. Omkring 480 tilfælde af dyreværnssagerne i 2009 bundede således i manglende kendskab til dyrenes behov. Dårlige sociale forhold er også en hyppig årsag til vanrøgt. 243 dyreværnssager i 2009 bundede i social nød.

Katte er det dyr, som foreningen hyppigst må komme til undsætning. I knap halvdelen af alle henvendelser er katte involveret. Hunde er den næsthyppigste årsag til, at befolkningen kontakter kredsformændene. Henvendelser om heste, kvæg og får involverer ofte mange dyr, så selv om der er færre sager med disse dyr, så bliver flere dyr hjulpet.

Fordelingen af dyr
Art
Antal henvendelser
% af henvendelser
Antal individer
Katte
1.617
47
3.619
Hunde
688
20
1.737
Heste
478
14
3.086
Kvæg
154
5
2.804
Kaniner
115
3
332
Får/geder
111
3
1.556
Marsvin
29
1
144

- På trods af, at antallet af henvendelser til foreningen stiger, så falder antallet af sager, hvor foreningen involverer politiet.
Langt de fleste sager løser kredsformændene gennem samtaler eller ved at få overdraget de involverede dyr. Det er den hurtigste måde at hjælpe dyrene på.
Når myndighederne skal ind over, fører det ofte til lang sagsbehandling, og mens sagen bliver behandlet, går dyrene under de samme forhold.
Kun i de tilfælde, hvor sagerne går i hårdknude, eller hvor foreningen mener, at dyrenes ejer har gjort sig skyldig i en så alvorlig overtrædelse af dyreværnsloven, at ejerne bør straffes, kontakter kredsformændene politiet, siger Jens Svenningsen.

Politianmeldelser
Årstal
2007
2008
2009
Antal
145
131
107
% af henvendelser
6
4
3


Yderligere oplysninger: Pressechef Gitte Staffeldt,
tlf.: 40 84 15 12,
Dyreværnschef Jens Svenningsen,
tlf.: 40 14 80 22
TLF.+45 29728236 SKIBSTRUPVEJ 31 3140 LSGRDE Add-To-TomTomTILFJ TIL TOMTOM