TILMELD NYHEDSBREV

ETOLOGI 

er en gren af biologien, som studerer dyrs adfærd i forhold til deres miljø.
Fra ordbogen:

etologi, (af etos og -logi), en del af fagområdet adfærdsbiologi (se adfærd (adfærdsbiologi)). Inden for etologi søger man at forklare årsagerne til og funktionen af dyrs og menneskers adfærd ud fra teorien om naturlig selektion (udvælgelse). Derved er etologi en naturvidenskabelig disciplin, der adskiller sig fra eksempelvis psykologiens måde at anskue adfærd på.

Etologi har udviklet sig siden 1930'erne fra et beskrivende til et mere eksperimentelt arbejdsområde, og i dag inddrages flere andre biologiske discipliner i den biologiske adfærdsanalyse. Denne udvidelse af etologiens arbejdsområde har medført introduktion af den bredere betegnelse adfærdsbiologi, og etologi benyttes i dag fortrinsvis om mere klassisk prægede og mere beskrivende adfærdsundersøgelser.

Andre dele af den moderne adfærdsbiologi er eksempelvis adfærdsfysiologi og adfærdsøkologi. Den etologiske arbejdsmetode og dermed adfærdsbiologiens grundlag blev udviklet af zoologerne Konrad Lorenz, Niko Tinbergen og Karl von Frisch, der i 1973 delte nobelprisen i medicin for deres pionerindsats.

TLF.+45 29728236 SKIBSTRUPVEJ 31 3140 LSGRDE Add-To-TomTomTILFJ TIL TOMTOM